Tidigare Liv Regression

Tidigare Liv Terapi (Regression)

Gå in i ett tidigare liv och upplev bl.a omgivningarna, situationer, människor, dofter, egenskaper m.m.

Via en tidigare liv session så kan man få en förståelse för ett beteende/känsla som man har i detta liv och man inte riktigt vet var den kommer ifrån.  Man kan även få reda på varför man har vissa styrkor eller kanske svagheter i detta liv och varför dom finns där. Ibland kan man komma åt vissa symptom som ångest, låg självkänsla, fobier etc.

Så ha gärna ett syfte när du kommer och ska göra en session, men man kan naturligtvis också göra en tidigare liv regression utav ren nyfikenhet!

 
Pris: 90 min 1150kr

 

Past life regression

Visit a past life and experience the surroundings, situations, people, fragrances, properties, etc.   During a past life session, you can get an understanding of the behavior/feeling that you have in this life and you do not know where it comes from.

You can also find out why you have certain strengths or perhaps weaknesses in this life and why they are there.  You can have a purpose when you come for a session, but you can of course also make a past life regression out of curiosity!

Sometimes you can access certain symptoms like anxiety, low self esteem, phobias, etc.     Past life hypnosis is not performed at a distance.

90 min 1150Skr

 

 

Utbildning/Education: SSEAH, Jörgen Sundvall, Gränna, Sweden