Maddes Healing & Healingvridningar

Healing

Healing är en naturlig, mjuk och skonsam behandling för kroppen och som skapar harmoni och behandlar hela personen – kroppen, sinnet och själen. Den gör så att kroppen slappnar av, frigör spänningar, stimulerar till självläkande och skapar balans genom att överföra varm, härlig energi till klienten.

Energin finns runtomkring oss hela tiden och är till för oss alla oavsett kön eller tro. Healing kan hjälpa vid stress, migrän, whiplash, muskelskador, vid värk, lösa upp blockeringar, öka cirkulationen m.m.

Hur jobbar jag? Jag förmedlar energin till klienten (som antingen är hos mig på massagebänken eller på distans) och jag försöker så mjukt som möjligt att återställa balansen i den del av kroppen som det för tillfället behövs. behandlingen utförs med kläderna på.

Healing är som att skala lök, ibland fär man skala av ett eller flera lager för att komma åt vissa besvär. Undvik olika former av energibehandlingar precis före och veckan efter din healingsession. Ta gärna med en extra tröja även om det är varmt ute, du kan bli frusen efteråt.

Jag gör även healingvridningar, där jag lägger fingertopparna på t.ex höfterna och din kropp börjar att rotera av sig själv och skapar en slags balans i din kropp.

Många har blivit hjälpta med värk i höfterna, knäproblem m.m och förhoppningsvis kan jag kanske hjälpa dig också!

Om du vill komma för ett personligt besök så träffas vi på Hälsomixen, Norra Nissastigen 11 i Smålandsstenar. Behandlingen fungerar lika bra på distans.

Pris: 60 min 750kr, inkl.samtal.

Healingen ersätter ej läkarvård och jag uppmanar alltid alla som står under medicinsk vård att fortsätta med det. Du ska vara i god psykisk balans och jag har tystnadsplikt.

Healing

Healing is a natural, soft and gentle treatment for the body and creates harmony and treats the whole person – body, mind and soul. It makes the body relax, release tensions, stimulates self-healing and creating balance by transferring warm, wonderful energy to the client.

The energy is all around us all the time and is for all of us, regardless of gender or faith. Healing can help in stressful times, migraines, whiplash, muscle injury, pain, dissolve blockages, increase circulation, etc.

How do I work?

I convey energy to the client (either with me or at a distance) and I try as smooth as possible to restore balance to the body part that is currently needed. The treatment is performed with clothes on.

Healing is like peeling onions, sometimes you have to scale one or more layers to access some trouble. Avoid various forms of energy treatments just before and the week after your healing session. Bring an extra sweater even if it’s warm outside, afterwards you can be frozen.

If you want to come for a personal visit, you meet me at Hälsomixen, Smålandsstenar. The treatment works just as well at a distance.

60 min 750 Skr