Husrensning av energier, andar

Husrensningar av energier, andar

Jag rensar hus ifrån andlig aktivitet. Ibland är dessa andar bundna till huset eller platsen som man bor på och för att kommunicera med de som lever och bor där så kan dom stöka runt, ta energi från oss, överföra känslor, värk m.m.
Många av dom som är kvar på ´fel sida´ upplever jag som frustrerade, en del rädda, en del arga och många älskar sitt ställe så mycket att dom inte vill lämna det.
Dom känner heller inte igen omgivningarna längre för det såg ju ut på ett helt annat sätt när dom levde.

Jag går igenom huset och tar reda på vilka som är där och vad dom vill.
När dom har sagt sitt så för jag över dom till ljuset och fyller på med härliga energier.

Pris: inom en radie av 5 mil inkl. moms & resekostnad 1700kr, från 5 mil till 10 mils radie 2200kr inkl.moms & resekostnad
10 till 15 mil, 2900kr inkl.moms & resekostnad.

Cleansing home from unwanted spiritual energy

Cleansing your home from spiritual activity. Sometimes these spirits bound to the house or location that you live in. And to communicate with those who lives there, they can mess around, take the energy away from you, to transfer emotions etc.
And many spirits who haven´t gone into the light, where thwy should be, do I experience as frustrated, some frightened, some angry etc.
Some love their place so much that they don´t want to leave it. And many don´t recognize the surroundings anymore because it looked in a quite different manner when they lived. I feel through the house and find out who´s there and what they want. When they have told us their story I transfer them into the light and then fills the house with glorious energies.

Only in Sweden